JAU GREITAI PUSLAPIS BUS MODERNIZUOTAS

Galerija

Reklamos Gamyba  /  Lauko Reklama  /  Vidaus Reklama  /  Informacinės Lentelės  /  Namo lentelės  /  Maketavimas  /  Informacinė Nuorodų sistema   /  Lipdukai  /  Reklama ant Automobilio  /  WEB dizainas  /  Logotipo kūrimas  /  Įvairi reklama

 

REKLAMOS PRINCIPAI pagal LR reklamos įstatymus

1) padori ir teisinga;

2) aiškiai atpažįstama.

 

REIKALAVIMAI pagal LR reklamos įstatymus

1. Rašytiniam ir garsiniam reklamos tekstui taikomi Valstybinės kalbos įstatymo nustatyti reikalavimai.

2. Reklama draudžiama, jeigu joje:

  • pažeidžiami visuomenės moralės principai;
  • žeminama žmogaus garbė ir orumas;
  • kurstoma tautinė, rasinė, religinė, lyčių ar socialinė neapykanta bei diskriminacija, taip pat šmeižiama ar dezinformuojama;
  • skatinama prievarta, agresija, keliama panika;
  • skatinamas elgesys, keliantis grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai;
  • piktnaudžiaujama prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka;
  • be fizinio asmens sutikimo minimas jo vardas, pavardė, pateikiama jo nuomonė, informacija apie jo privatų ar visuomeninį gyvenimą, turtą, naudojamas fizinio asmens atvaizdas;
  • reklamos skleidimui naudojamos specialios pasąmonę veikiančios priemonės ir technologijos;
  • panaudota reklaminė medžiaga yra parengta pažeidžiant autorių teises į literatūros, meno, mokslo kūrinius ir (ar) gretutines teises.

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (2013 m. Nr. Nr. XII-315)

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1937)

 

 >>> Žiūrėti atliktų darbų galeriją

         

         

         

         

 

Norint įgyvendinti savo idėjas, kreipkitės į mus bendrais kontaktais.  Užsakyti