JAU GREITAI PUSLAPIS BUS MODERNIZUOTAS

Įdomūs faktai apie reklamą

 

Reklama (pranc. réclame < lot. reclamo – rėkiu) – kaip objektas yra informacija, skirta paveikti potencialius pirkėjus vartotojus, tikslinę grupę) atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimuir vartojimu.

Kaip procesas reklama yra žinių, duomenų apie ką nors skleidimas, norint išpopuliarinti, išgarsinti ką nors, padidinti paklausą.


Reklamai būdingi bent du požymiai:
1) specialus jos tikslas – skatinti vartoti reklamuojamą dalyką arba vykdyti kitus reklamuotojo užsakymus,
2) atlygintinumas (už reklamą užsakovas kokiu nors būdu atsilygina).

Reklama dažniausiai būna susijusi su materialine nauda: ja siekiama arba tiesiogiai didinti pelną (plečiant vartojimą, paslaugas), arba tai užsitikrinti ateityje (reklamuojant kompanijos ženklą ar veiklą, t. y. padedant jai įsitvirtinti rinkoje); be to, užsakovas atsilygina ir už reklamos perdavimą (ar transliavimą).

Jau senovės romėnai suprato, kad reklamai išleisti pinigai atsiperka. Kaip liudija archeologiniai kasinėjimai Viduržemio jūros šalyse, įvairiomis formomis buvo reklamuojami amatai ir politikų rinkimai. Tuo metu egzistavo trys pagrindinės reklaminės veiklos formos – prekinis ženklasiškaba ir miesto šauklys.


Prekinis ženklas

Gildijų sistema teisiškai gynė tam tikrų prekių gamintojus. Prekių be gildijos antspaudo negalima buvo pardavinėti, o paties antspaudo padirbinėjimas buvo griežtai baudžiamas. Šią gamintojo identifikacijos ir su tuo vardu asocijuoto kokybės įvaizdžio funkciją prekinis ženklas atlieka iki šių dienų.


Iškaba

Pompėjos kasinėjimai rodo, kad ant sienų, prie įėjimų į parduotuves, buvo užrašai apie parduodamas prekes. Komercinio pobūdžio pranešimus finikiečiai nupiešdavo ties prekybiniais keliais ant gerai matomų uolų. Juos galima laikyti išorinės reklamos pradininkais.

Vėliau šis būdas buvo patobulintas: užrašą kabindavo ne ant sienos, o skersai gatvės. Dar vėliau į tokius užrašus įrengė dirbtinį apšvietimą ir judančias dalis siekiant didesnio dėmesio pritraukimo.


Miesto šauklys

Senovės Graikijoje miesto šaukliams buvo mokama už tai, kad jie vaikščiodami gatvėmis balsu pranešdavo svarbiausias naujienas.

Viduramžių Anglijoje ir Prancūzijoje jie vaikščiodavo gatvėmis atkreipdami miestiečių dėmesį su skambučiu. Po paskutiniųjų žinių pranešimo jie perduodavo apmokamus užsakovų skelbimus, dažniausiai tai būdavo gėrimų įstaigos.

 

 

REKLAMOS PASLAUGOS

Reklamos Gamyba  /  Lauko Reklama  /  Vidaus Reklama  /  Informacinės Lentelės  /  Informacinė Nuorodų sistema  /  Maketavimas  /  Lipdukai  /  Reklama ant Automobilio  /  WEB dizainas  /  Logotipo kūrimas  /  Įvairi reklama