JAU GREITAI PUSLAPIS BUS MODERNIZUOTAS

Reklamos derinimas Vilniuje

Ruošiame projektą būsimoms ir/ar jau įrengtoms reklamoms bei atliekame derinimą su savivaldybe(8 655 777 38)

 

Derinant reklamą būtina pateikti mums šiuos dokumentus: 

  1. Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją arba įmonės kodą;
  2. Logotipo patentavimo dokumento kopiją;
  3. Patalpų nuosavybės dokumentus arba registrų centro pažymą, nurodančią tikslų pastato bendraturčių skaičių (ne senesnę nei 30 kalendorinių dienų);
  4. Jeigu pastatas, ant kurio ketinama kabinti iškabą, turi keletą bendraturčių, surinkti virš 51% jų raštiškų sutikimų, leidžiančių tą daryti;
  5. Jei yra bendrasavininkų, jų sutikimo;
  6. Jei patalpos nuomojamos, nuomos sutarties pirmo ir paskutinio lapo kopijų;
  7. Jei patalpos nuomojamos, patalpų savininko parašo ir antspaudo ant projekto;
  8. Jei patalpos ne senesnės nei 4 metai – architekto parašo ir antspaudo ant projekto;
  9. Reklaminio statinio ir/ar iškabos detalaus projekto.

 

Atsisiųsti sąrašą

  

 

Derinant reklaminius statinius, esančius prie regioninių ir krašto kelių, papildomai reikia derinti su Regiono keliais, Valstybine kelių policija ir Valstybine kelių direkcija.
 

Derinant statinius, esančius prie magistralinių kelių, papildomai reikia derinti su valstybine įmone „Automagistralė“.


Vietinės rinkliavos dydis ir vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimo tvarka

Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl vietinės rinkliavos dydžio Žiūrėti čia

 

Vietinės rinkliavos dydis už leidimą reklamai vieniems metams, įrengiant 1 kv. m reklamos ploto, kai įrengiama ne iškaba ir ne reklaminis kainų stovas:
- ant Savivaldybės objektų – 106;
- ne ant Savivaldybės objektų: nuo 2011 m. liepos 1 d. – 106.

Vietinės rinkliavos dydis už leidimą reklamai vieniems metams, įrengiant iškabą ant Savivaldybės ir ne ant Savivaldybės objektų:
- kai įrengiama iškaba ne daugiau kaip 0,3 kv. m reklamos ploto – 0 / 0 Lt;
- kai įrengiama iškaba nuo 0,3 kv. m ploto, bet ne daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 už visą iškabą;
- kai įrengiama iškaba daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 ir už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 25 kv. m reklamos ploto – 10.

Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieniems metams reklaminiam kainų stovui:
- ant Savivaldybės objektų, įrengiant 1 kv. m reklamos ploto – 53;
- ne ant Savivaldybės objektų, įrengiant iki 25 kv. m reklamos ploto – 29€ už visą reklaminį kainų stovą;
- ne ant Savivaldybės objektų, įrengiant daugiau kaip 25 kv. m reklamos ploto – 29 ir už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą, viršijantį 25 kv. m reklamos ploto – 10.

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1937)
2. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 15-344)
3. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833)
4. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 43-1495)
5. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073)
6. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 75-2272)

7. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas

8. Vilniaus miesto savivaldybės reklamos poskyrio kontaktai

9. Leidimus išorinei reklamai išduoda...

10. Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos


 

Kreipkitės į mus bendrais kontaktais.  Užsakyti derinimą.